top of page

Колко е сложно айкидо ?

Айкидо е изкуство, бойно, но все пак изкуство. В даден момент, след много изминат път, можеш да твориш докато практикуваш. За да можеш да твориш, трябва да имаш минимум две неща - свобода от ограничения и "инструменти", с които да твориш. Свободата предполага някакъв вид безкрайност или поне достатъчно голям необoзрим набор от възможности, комплексност и изчистеност едновременно. Затова и айкидо е сложно - има огромно изобилие от инструменти и те се съчетават по много начини. Можем ли да ги подредим или поне опишем по някакъв начин?

Има нещо нередно да описваш изкуство в структура. Въпреки това резултатите при такива опити са интересни и разкриват много. Така че, това което други са направили, тук ще представим под една по-разбираема форма.

Налага се да поставим малко основа като започнем с кой кой е?

Този, който изпълнява техниките се нарича - Tori (Nage) този, който приема техниките е Uke.

Айкидо има два основни типа техники - без оръжия (empty hand) и с оръжия.


Tai Jitsu - empty hand - техники с голи ръце

Buki waza - weapons technique - техники с оръжия


Всеки набор от техника или група от такива се наричат waza.


Друго много базово разделение на всички видове техники е на хвърлящи техники (Nage waza) и ключови (обездвижващи) (Katama waza).


Тай-Джитсу (Tai Jitsu) се разпределя на три основни типа според позицията на двамата практикуващи - Tachi waza, Hanmi Handachi waza, Suwari waza


Буки ваза (Buki waza) се разпределя между трите основни оръжия в айкидо - бокен (дървен меч), джо (дървена тояга) и танто (дървен нож).

Техниките в айкидо

Нека започнем с Тай-джитсу - отдолу са показани повечето вази (групи от техники) в относителен ред - не са свързани задължително йерархично по този начин.


От двете основни групи Наге ваза (Nage waza) и Katame waza - последната се разделя на три вида обездвижване - Osae (всички базови ключове), Shime (душащи техники), Kansetsu (заключващи стави извън базовите ключове).

Aikido Tai jitsu

Най-отдолу на тази структура са най-базовите три групи - в зависимост от позицията на практикуващите. В основата на всички вази е Кихон Ваза (Kihon waza) както и Атеми Ваза (Atemi waza). И трите - Тачи ваза, Ханми Хандачи ваза и Су(в)ари ваза имат връзка с всички останали групи техники - тоест възможни са почти всички вариации между тях.

В следващия списък е и значението на всички групи техники:


Nage waza - хвърлящи техники

Katame waza - ключови (обездвижващи / имобилизиразщи) техники, състои се от Osae, Shime и Kansetsu waza)

Osae waza - всички базови ключови техники

Shime waza - всички техники обездвижващи противника с душене

Kansetsu waza - дислокиращи стави (всички стави - колена, на пръстите, кръста и т.н.) тук попада и Gyako Ikkyo и "емблематичната" техника на Стивън Сегал от филмите с негово участие.

Tachi waza - и двамата практикуващи са изправени

Hanmi handachi waza - тори е в сейза, уке (атакуващият) е изправен

Suwari waza - и двамата практикуващи са в сейза

Kihon waza - базови основни техники

Atemi waza - техники с удари по витални точки, техники с удари

Ushiro waza - техники, в които уке атакува или хваща тори откъм гърба

Kinonagare waza - флуидни и непрекъснати техники

Hiji waza - техники с контрол и/или наге чрез лакътната става

Hanashi waza - техники за ибягване на захвати през тялото известно още като hazushi waza

Renzoku waza - преливащи техники, обикновенно две, техники за смяна на техниките

Oyo waza - приложни техники - адаптирани за ефикасност

Henka waza - сменящи се техники, вариации на базовите

Kanren waza - свързани техники, от една техника в друга, при несупех да направим техника

Sukashi waza - техники без да се позволи на уке да довърши захвата или да инициира атака

Sutemi waza - техники с разбалансиране на тялото на тори(наге)

Jiju waza - когато правим няколко различни техники, последователно срещу няколко противника - счита се, че техниките са зададени - не е свободна практика

Kaeshi waza - контра техники, реагиращи техники, част от тайните техники (Himitsu waza)

Jiyu waza - абсолютно свободна практика, включително и срещу няколко противника (Randori)

Тези групи техники имат припокриване, могат да се комбинират и този списък не е изчерпателен. Всяка от тях има базови и техники за напреднали, както и наге и катаме ваза.

Сега да видим техниките с оръжия.

Трите основни групи техники с оръжия са съответно с бокен (дървен меч), джо (дървена тояга) и танто (дървен нож).

Според системите на Морихиро Сайто сенсей, бокен и джо в айкидо са съответно айки-кен и айки-джо.

В основата на ударите и техниките с бокен и джо са така наречените субури (едно движение) - съответно Ken-no-bu и Jo-no-bu. Това са всички основни движения - с бокен - субури, кирикаеши, тс(у)ки, фуми-коми тс(у)ки, аши-но-фумикае и за джо - тс(у)ки, мен, катате, хасо и нагаре. С танто не са ни известни такива базови движения.

След това следват авасе движенията, последвани от основополагащите кати, и сериите куми с партньор и накрая хенка ваза, джо/тачи дори и джо наге сериите. В детайли:


Техники с Jo

Jo-no-bu - базови движения с джо в 5 групи

Jo-no-awase - джо-авасе - техники изпълнявани в синхрон с противник с джо

Jo kata - поредица от техники срещу въображаем противник с джо

Kumi Jo - групи от от техники срещу портивник с джо, в които всяка техника се изпълнява в следствие на провокация от противника (не в синхрон), като на дуел

Kumi Jo Henka или Shin Kumi Jo - доразвити и допълнени от Морихиро Сайто сенсей групи от от техники като продължение на Kumi Jo

Jo Dori - тори(наге) е без оръжие и е атакуван с джо - всички техники от тази постановка. Има техники, които завършват с ключ и обездвижване - Osae waza и такива, които са с хвърляне на уке - Nage Waza

Jo Nage / Motasete - тори(наге) е с джо и е атакуван от противник без оръжие, в почти всички се оставя уке да хване джото


Техники с Boken

Ken-no-bu - базови движени с бокен в 4 групи

Ken-no-awase - кен-авасе - техники изпълнявани в синхрон с противник с бокен

Ken Kata - техники срещу въображаем противник

Kumi - Tachi - куми (група) от техники срещу противник с бокен, в които всяко движение на атакуващия има съответното движение в отговор

Kumi - Tachi Henka - приложни вариации на куми тачи - разделят се на две:

Ken-no-ri - вариации на куми техниките с бокен, в които има алтернативен завършек

Tai-no-ri - вариации на куми техники с бокен, в които тори отнема или поне обезврежда бокена на атакуващия

Tachi Dori - тори е без бокен и е атакуван от уке, който е с бокен, техниките завършват с отнемане на бокена

Tachi Dori има техники, които завършват с ключ и обездвижване - Osae waza и такива, които са с хвърляне на уке - Nage Waza


И не на последно място техниките срещу нож Tanto Dori.

При тях тори е атакуван от уке, който има нож и го напада с предефинирани атаки. Тук вариантите отново са Nage и Katame waza като обикновено след отнемане на ножа се прилага хвърляща или обездвижваща техника (включително и задушаващи).

Дано така представените групи от техники в айкидо са по-обозрими, макар че като всяко изкуство и тук има много интерпретации и варианти, които допълват богатството му.


С малко математика изчислихме числото 25411 вариации (брой атаки (16) Х брой техники (20) Х брой вази (13) Х 2(омоте/ура) Х позиции(3) + брой техники (20) Х 2 техники с оръжия Х 2(наге /катаме) + танто дори (5*17*4) + базови оръжия (31)).


Възможно е при друг прочит броят да е по различен, но е сигурно, че разнообразието е огромно.


топ публикации
последни новини
архив
Търси по тагове
No tags yet.
Последвайте ни!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page