top of page
EN

Етикет в доджото

礼儀

РЕЙГИСАХо

Етикет, начин на поведение, учтивост

В японкста култура поклонът е задължителен поздрав, засвидетелства уважение и благодарност към всеки човек

като задължителна част поклон се прави при:

 Влизане в доджото 

 при изход от доджото 

 При стъпване на татамито 

 към всеки майстор 

 към сенсея 

 когато чуете думата рей 

 към тези с които тренирате 

 в началото и края на тренировката (от сейза) 

 При покана за техника 

 при приключване на техниката 

В доджото се влиза в подходящ и спретнат вид, личната ви хигиена трябва да е в унисон с чистотата на бойното изкуството - висока

не се влиза с външни обувки, препоръчително е бос или с таби (чорапи)

お願いします

ОНЕГАеШИМАС

Учтива форма на молба, в контекста използван в доджо по айкидо значи:

в началото на тренировката

1. Моля те, учи ме

Преди техника

2. Моля / тренирай с мен /
3.  би ли тренирал с мен 

ありがとうございました

 аригато  гозаймашита

Официална и учтивя  форма на Благодаря за нещо минало

1. Много ви благодаря за тренировката

В контекста на айкидо за края на тренировката се добавя и думата Сенсей  / учител / 
 аригато  гозаймашита, сенсей

2. Много ви благодаря за тренировката, учителю

Числата на японски

1. Ичи: едно 
2. Ни: две 
3. Сан: три 
4. Ши: четири 
5. Го: пет 
6. Року: шест 
7. Шичи / Нана: седем 
8. Хачи: осем 
9. Ку /Кю : девет 
10. Джу: десет 
11. Джу-ичи: единадесет
12. Джу-ни: дванадесет
13. Джу-сан: тринадесет
14. Джу-йон: четиринадесет
15. Джу-го: петнадесет
16. Джу-року: шестнадесет
17. Джу-шичи: седемнадесет
18. Джу-хачи: осемнадесет
19. Джу-кю: деветнадесет
20. Ни-джу: двадесет
30. Сан-Джу
100. Хуакю: сто

Bottom_Home
bottom of page