Айкидо тренировка на открито


Видео от тренировката по айкидо, която проведохме на 24-ти септември, като част от събитието на Спортна София 2000. Благодарности към Айкидо Клуб Моврадинови за помощта. Материалът е заснет и изработен от Иво Даскалов.

#айкидо #тренировкиайкидо #айкидозаначинаещи #aikido #тренировкипоайкидо #бойноизкуствоайкидо #бойниизкуства #откритатренировка

топ публикации